שואה

1984
ACRYLIC ON CANVAS
THIS PAINTING IS IN THE PERMANENT COLLECTION OF THE HOLOCAUST MEMORIAL MUSEUM IN WASHINGTON D.C
ציור זה נמצא באוסף הקבוע של מוזיאון השואה בוושינגטון ארה"ב

בתגובותיה על מצבי אנוש, מעולם לא יכלה האמנות החזותית להתעלם מן ההיבטים של הרע בעולמנו, ממש כשם ששום אדם ושום אומה אינם יכולים לעשות כן בלי לסלף את הווית קיומם או להלבישה צורה אידיאלית. ואכן, מכותלי מיטב המוזיאונים בתבל ניבטים אלינו אין ספור התגלמויות של מעשי אכזריות ושל סבל.

משותף לכולן הוא השדר, כלומר הצגתו של היבט מסוים של הרע, כגון טבח חפים מפשע שנערך במקום מסוים בזמן מסוים. נדירים הם הניסיונות המוצלחים להביע את הווית הרע כשלעצמו, משום שהרע כשלעצמו פירושו הרע המוחלט, ותיאור הרע המוחלט, אם אפשרי הוא בכלל, לוקה בשעה שמזקיקים אותו למתווכים, בין אם בדמותם של רודפים ובין אם בדמותם של נרדפים. אני מעזה להעלות את ההשערה, שהדיבר "לא תעשה לך פסל וכל תמונה" מכוון בראש ובראשונה להגן עלינו מפני נפילה במלכודת המזומנת לכל מי שמוכן להמיר את המוחלט בקונקרטי.

בעקבות הריגת הבל, פונה אלוהים לקין ואומר לו: "דמי אחיך זועקים אלי מן האדמה". מדוע מזכיר אלוהים זעקה ואינו מציין במלים פשוטות את דבר אשמתו של קין ברצח? "אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו, אם יאדימו כתולע כצמר יהיו", אומר הנביא ישעיהו.

כל אימת שמדובר במטפור של המוחלט, מעדיף התנ"ך את החושים על השכל, את הקול ואת הצבע על הטיעון ההגיוני.

השואה הייתה הרע המוחלט. היא התרחשה, אמנם, ביבשת מסוימת ברגע מסוים של ההיסטוריה, אולם נשגבת היא מהבחנה במושגים של מקום ושל זמן. מי שניצב מול הזוועות שעוללו הנאצים ועוזריהם לעם היהודי, אסור לו לשכוח עם זאת, שבבסיסן של זוועות אלה הוטבע פשע קודם, שהוכן ובוצע בזהירות ובהקפדה רבה נגד רוח האדם. עיקרו היה הכחדתם ההדרגתית והשיטתית של כל הערכים שהחברה האנושית קידשה; בראש ובראשונה היה זה רצח של כל מצוות "עשה" ומצוות "לא תעשה" שבתורה. משעה שפשע זה נעשה, פתוחה הדרך לכל מעשה נבלה ולכל פשע; יתירה מזו – מאותה שעה ההליכה לאורכה של דרך זו נעשית בלתי נמנעת.

בכוונתי היה לחשוף את ההיבט המפלצתי הזה של שואה, יותר מאשר להישיר מבט אל תוצאותיה. בתמונתי נראות דיברות האלוהים כשהן עולות בלהבות, ומאבקן להישרד מתבטא אך ורק במיזוג הצבעים: האדום, השחור והלבן – סמלם של הנאצים; התכלת והלבן – סמלו של העם היהודי.

אילנה רביב

ספטמבר 1984 – תל-אביב

ציור זה נמצא באוסף הקבוע של מוזיאון השואה בוושינגטון ארה"ב